Пожежній безпеці готелів слід приділяти особливу увагу як об’єктам з масовим і, що важливо, тимчасовим перебуванням людей. У забезпеченні пожежної безпеки готелів, що розташовані як у великих, так і у малих містах, є багато спільного, попри те, що площа та поверховість готельних комплексів часто корелюються розмірами міст і кількістю населення

Багато нових готелів створюються шляхом реконструкції існуючих будівель, часто непристосованих, досить старих та зношених, як, наприклад, готель «Токіо стар» в Одесі, де на пожежі у ніч на 17 серпня 2019 року загинуло 9 осіб.

Під час пожежі у будинках і спорудах готелів (готельних комплексів) можливі:

 • наявність великої кількості людей, яким загрожують небезпечні фактори пожежі;
 • задимлення на поверхах, де відбувається горіння, на нижче та вище розташованих поверхах;
 • у разі обмеженої кількості дверних і віконних прорізів можливе підвищення температури до небезпечного для людини рівня не лише у приміщеннях, де є зона горіння, а і в приміщеннях, що розташовані поряд;
 • велике горюче навантаження приміщень;
 • поверхневе горіння матеріалів і речовин;
 • швидке поширювання вогню і диму через значну кількість отворів дверей, вікон, технологічних прорізів, комунікацій, балконів тощо;
 • втрата цілісності, несучої здатності будівельних конструкцій та їх обвалення, поширювання у цих місцях полум’я;
 • горіння у порожнинах будівельних конструкцій і в завалах;
 • наявність матеріалів, у разі горіння яких виділяються небезпечні хімічні речовини;
 • заповнення приміщень вибухонебезпечними та токсичними леткими продуктами горіння, які не можна виявити візуально за зовнішніми ознаками;
 • наявність пошкоджених електромереж та електроприладів під напругою, у тому числі з пошкодженою електроізоляцією.

 

Особливості сучасних готелів і готельних комплексів

Переважна більшість готелів є об’єктами з масовим перебуванням людей. Більшість мешканців перебуває у готелях незначний час і погано уявляє структуру шляхів евакуації. У разі виникнення пожежі й розповсюдження на шляхи евакуації її небезпечних факторів можливе виникнення паніки. На жаль, не поодинокі випадки, коли задля економії не приділяється достатньо уваги підвищенню надійності та безпеки шляхів евакуації.

Готельні комплекси створюються як багатофункціональні будівлі, до яких належать групи приміщень з різною пожежною небезпекою (приміщення для проживання, конференц-, концертні та танцювальні зали, виставки, підприємства торгівлі, громадського харчування, фізкультурно-оздоровчі комплекси, бані, побутові приміщення, вбудовані автостоянки, складські приміщення тощо). Тому в першу чергу постають питання розділення таких груп приміщень відповідними протипожежними перешкодами та улаштування з них самостійних шляхів евакуації.

Значна кількість готелів має великі внутрішні об’єми (вестибюлі, пасажі, галереї, зимові сади, відкриті сходи, атріуми), які сприяють швидкому розповсюдженню диму, продуктів горіння, підвищенню температури під час пожежі, що блокує можливості використання шляхів евакуації. Це все створює додаткові ризики ще тому, що у готелях люди перебувають і в нічний час.

Облаштування готелів, будівництво стилобатів часто не дозволяють забезпечити подачу рятувальних засобів на верхні поверхи.

У готелях можливе одночасне перебування представників різних рас і національностей, більшість з яких чітко не уявляє планування будівлі готелю і тому малоймовірно, що у разі пожежі усі відвідувачі готелю зможуть правильно зорієнтуватися і швидко знайти евакуаційні виходи.

Враховуючи наявність у будівлях готелів досить великої кількості горючих речовин і матеріалів та випадки недостатнього рівня протипожежного захисту, може спостерігатися швидкий розвиток пожежі та її небезпечних факторів.

Основні групи (причини) пожеж у готелях:

 1. Пожежі, що виникли під час реконструкції, будівництва, ремонту готелів
 2. Пожежі від електричних ламп розжарювання
 3. Пожежі, які виникли внаслідок порушення вимог пожежної безпеки у процесі улаштування та експлуатації електроприладів та обладнання
 4. Пожежі на кухнях (харчоблоках)
 5. Пожежі у зоні проживання людей

 

Причини пожеж у готелях

Найчастіше пожежі у готелях виникають у спальних приміщеннях, кухнях та пральнях.

За результатами аналізу пожеж у готелях та близьких до них об’єктах встановлено, що основними причинами катастрофічних наслідків таких пожеж є:

 • відсутність, несправність, неспрацювання систем виявлення пожеж та систем оповіщення людей про пожежу;
 • закриття (блокування) дверей до сходових кліток та назовні з будівлі;
 • неефективність заходів щодо запобігання розповсюдженню небезпечних факторів пожежі до сходових кліток та загальних евакуаційних коридорів будівлі;
 • невідповідність вимогам чинних норм систем загальнообмінної вентиляції;
 • наявність незахищених перерізів між номерами для проживання та загальними коридорами;
 • незнання мешканцями шляхів евакуації у будівлі;
 • нерозуміння мешканцями мови, якою провадиться оповіщення про пожежу;
 • використання на шляхах евакуації пожежонебезпечних оздоблювальних матеріалів;

запізнілий виклик пожежних підрозділів (часто з моменту виявлення пожежі до передачі повідомлення про неї минає 20–30 хвилин).

 

Напрями забезпечення пожежної безпеки у готелях

Основні вимоги пожежної безпеки при проєктуванні та експлуатації готелів містяться у ДБН В.2.2-20:2008 «Готелі», ДБН В.1.1.7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту», Правилах пожежної безпеки в Україні.

Конструктивні, об’ємно-планувальні та інженерно-технічні рішення будівель готелів повинні забезпечувати у разі пожежі:

евакуацію людей у безпечну зону до нанесення шкоди їхньому життю і здоров’ю внаслідок впливу небезпечних факторів пожежі;

можливість проведення заходів з порятунку людей;

можливість доступу особового складу підрозділів пожежної охорони та доставки засобів пожежогасіння у будь-яке приміщення будівель і споруд;

можливість подачі вогнегасних речовин в осередок пожежі;

нерозповсюдження пожежі на сусідні будівлі та споруди.

Захист людей і майна готелів від впливу небезпечних факторів пожеж і (або) обмеження наслідків їхнього впливу забезпечуються одним або кількома способами:

застосування об’ємно-планувальних рішень і засобів, що забезпечують обмеження поширення пожежі за межі її осередку;

влаштування евакуаційних шляхів, що задовольняють вимоги безпечної евакуації людей під час пожежі;

влаштування систем виявлення пожежі (установок і систем пожежної сигналізації), оповіщення та управління евакуацією людей під час пожежі;

застосування систем колективного захисту (у тому числі протидимного) і засобів індивідуального захисту людей від впливу небезпечних факторів пожежі;

застосування основних будівельних конструкцій з межами вогнестійкості та класами пожежної небезпеки, що відповідають необхідним ступеню вогнестійкості та класу конструктивної пожежної небезпеки будівель і споруд, а також з обмеженням пожежної небезпеки поверхневих шарів (оздоблень, облицювань і засобів вогнезахисту) будівельних конструкцій на шляхах евакуації;

застосування вогнезахисних складів (у тому числі антипіренів і вогнезахисних фарб) та будівельних матеріалів (м) для підвищення межі вогнестійкості будівельних конструкцій;

застосування первинних засобів пожежогасіння;

застосування автоматичних і автономних установок пожежогасіння;

організація діяльності підрозділів добровільної пожежної охорони.

Для забезпечення безпечної евакуації людей з будівель готелів необхідно:

встановити та забезпечити необхідну кількість, розміри та відповідне конструктивне виконання евакуаційних шляхів та евакуаційних виходів;

забезпечити безперешкодний рух людей евакуаційними шляхами й через евакуаційні виходи;

організувати оповіщення та управління рухом людей евакуаційними шляхами (у тому числі з використанням світлових покажчиків, звукового та мовного оповіщення).

Безпечна евакуація людей з будівель готелів під час пожежі вважається забезпеченою, якщо інтервал часу від моменту виявлення пожежі до завершення процесу евакуації людей у безпечну зону не перевищує необхідного часу евакуації людей під час пожежі. Методи визначення необхідного і розрахункового часу, а також умов безперешкодної та своєчасної евакуації людей визначаються нормативними документами з пожежної безпеки.

Усі громадяни, котрі прибувають до будинків готелів, повинні бути ознайомлені адміністрацією з основними вимогами пожежної безпеки (під розпис).

У житлових номерах готелів мають бути вивішені на видимих місцях:

план евакуації з відповідного поверху із зазначенням даного номера, кімнати, евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розміщення первинних засобів пожежогасіння та ручних пожежних сповіщувачів, а також необхідний пояснювальний текст і пам’ятка про дії на випадок виникнення пожежі;

стисла пам’ятка для мешканців про правила пожежної безпеки.

У готелях, де мешкають іноземні громадяни, пам’ятки про правила пожежної безпеки та поведінку людей мають бути виконані українською та англійською мовами.

Черговий персонал готелів та готельних комплексів з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше, а також мешканці цих об’єктів мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі. Засоби індивідуального захисту людей (у тому числі захисту органів зору і дихання) повинні забезпечувати їхню безпеку протягом часу, необхідного для евакуації людей у безпечну зону.

Дотримання всіх регламентованих норм і правил пожежної безпеки у готелях дозволить захистити людей, які там проживають, значно знизити ризики травматизму і летальних випадків, які часто трапляються під час пожеж.

 

Анатолій Рожков, експерт з питань пожежної та техногенної безпеки

Джерело: https://ns-plus.com.ua/2019/10/15/zabezpechennya-pozhezhnoyi-bezpeky-u-gotelyah/