Проходка інженерних комунікацій будинків – це система, яку використовують для збереження вогнестійкості протипожежної перешкоди у місці проходження через неї інженерних комунікацій або в місці, де передбачене проходження інженерних комунікацій через протипожежну перешкоду. По суті це виріб або збірна будівельна конструкція, яка складається з ущільнювальних матеріалів, самих елементів інженерних комунікацій (кабелів, шинопроводів, водопровідних та каналізаційних труб тощо) та закладних деталей (труб, коробів, лотків тощо) і призначена для проходу вищезгаданих елементів інженерних комунікацій через стіни, перегородки, перекриття.

Вимоги сьогодення

На сьогодні в Україні основні вимоги до вогнестійкості проходок (здатності проходки зберігати огороджувальні функції за умов пожежі) інженерних комунікацій будинків через огороджувальні конструкції встановлені в ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги, а також в ДБН В.1.2-7:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека, який розроблено з урахуванням вимог Директиви Ради Європи 89/106/ЄЕС від 21.12.1988 та Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764.

Свого часу Український науково-дослідний інститут цивільного захисту для реалізації оцінювання вогнестійкості вищезгаданих будівельних конструкцій розробив на основі проекту європейського стандарту prEN 1366-3:1996 Fire resistance tests for service installations – Part 3: Penetration seals (Випробування внутрішніх сервісних інженерних систем на вогнестійкість – Частина 3: Ущільнення для проходів) метод випробувань (ДСТУ Б В.1.1-8:2003 Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість (prEN 1366-3 (NEQ)), сфера застосування якого стосується лише кабельних проходок.

Сутність цього методу випробувань полягає у визначенні проміжку часу від початку випробування до настання одного з нормованих для кабельних проходок граничних станів з вогнестійкості в умовах стандартного температурного режиму, який визначається за формулою:

T = 345 lg (8 t+1) + 20,

де Т – температура газового середовища в печі, °С;

t – тривалість теплового впливу протягом вогневого випробування, хв.

 

Граничні стани з вогнестійкості

Для кабельних проходок розрізнюють такі граничні стани з вогнестійкості:

  • граничний стан за ознакою втрати цілісності (умовне літерне позначення Е), який характеризується утворенням тріщин, отворів, відкритого полум’я на необігрівній поверхні зразка проходки;
  • граничний стан за ознакою втрати теплоізолювальної здатності (умовне літерне позначення І), який характеризується перевищенням температури в довільній точці необігрівної поверхні зразка проходки над початковою температурою у цій точці на 180°С.

 

За результат випробування беруть межу вогнестійкості проходки, що визначена за формулою:

tfr = tmes – Δt,

 

де tfr  – межа вогнестійкості проходки, хв.;

tmes – найменше значення часу від початку випробування до досягнення граничного стану з вогнестійкості, що визначене за результатами випробувань зразків, хв.;

Δt – похибка випробування, хв.

Залежно від граничних станів з вогнестійкості й межі вогнестійкості кабельним проходкам присвоюють клас вогнестійкості. Позначення  класу вогнестійкості складається з умовних буквених позначень граничних станів і числа, що відповідає межі вогнестійкості у хвилинах (нормована межа вогнестійкості повинна відповідати одному з чисел такого ряду: 15; 30; 45; 60; 90; 120; 150; 180; 240; 360). Приклад позначення класу вогнестійкості за ДСТУ Б В.1.1-8:2003 – ЕІ30 (межа вогнестійкості 30 хв. за ознакою втрати цілісності й теплоізолювальної здатності незалежно від того, який з цих двох граничних станів настане раніше).

 

Європейські стандарти на заміну

На цей час метод випробувань, встановлений у національному стандарті ДСТУ Б В.1.1-8:2003, втратив актуальність у зв’язку з прийняттям у ЄС стандартів EN 1366-3:2009 Fire resistance tests for service installations – Part 3: Penetration seals (Випробування внутрішніх сервісних інженерних систем на вогнестійкість – Частина 3: Ущільнення для проходів) та EN 15882-3:2009 Extended applications of results from fire resistance tests for service installations – Part 3: Penetration seals (Сфера розширеного застосування результатів випробувань на вогнестійкість для сервісних установок. Частина 3: Ущільнення для проходів) для нормативної підтримки Регламенту (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 09.03.2011, який впроваджено на заміну Директиви Ради Європи 89/106/ЄЕС.

У положеннях європейського стандарту EN 1366-3:2009 визначено методи випробувань проходок стандартних та нестандартних конфігурацій (кабельних, шинопровідних, трубопровідних систем тощо), критерії їхнього оцінювання, процедури обирання кабелів, трубопроводів, ізоляційних матеріалів для зразків проходок, вимоги до опорних конструкцій різних типів, сферу прямого застосування результатів випробувань тощо. В EN 15882-3:2009 описані принципи та методи розширеного застосування результатів випробувань, отриманих за EN 1366-3:2009 на типоряди проходок.

Ураховуючи вищезазначене, в УкрНДІЦЗ розпочато НДР за темою «Обґрунтування основних положень щодо оцінювання вогнестійкості кабельних проходок через стіни та перекриття», у рамках якої будуть проведені аналітичні та експериментальні дослідження, а також розроблені проекти двох національних стандартів України, згармонізованих з підрегламентними європейськими нормативними документами EN 1366-3:2009 та EN 15882-3:2009.

Застосування в Україні європейських методів оцінювання вогнестійкості проходок (кабельних, шинопровідних, трубопровідних систем тощо) дозволить підвищити рівень пожежної безпеки елементів будівель і споруд та сприятиме усуненню технічних бар’єрів у торгівлі.

 

Павло Іллюченко, Олександр Зазимко, УкрНДІЦЗ

Джерело: https://ns-plus.com.ua/2019/06/20/yak-zahystyty-svij-budynok-vid-pozhezhi-udoskonalennya-metodiv-otsinyuvannya-vognestijkosti-prohodok-inzhenernyh-komunikatsij-budynkiv/