Складські будівлі повинні проєктуватись і зводитись так, щоб у разі виникнення пожежі:

– опорна здатність будівельних конструкцій зберігалася впродовж певного проміжку часу;

– поява і поширення вогню та диму всередині будівельного об’єкта були обмеженими;

– було обмежене поширення пожежі на сусідні будівельні об’єкти;

– люди могли залишити об’єкт або могли бути врятовані іншим способом;

– враховувалась безпека пожежно-рятувальних підрозділів.

У забезпеченні пожежної безпеки складських приміщень велику роль відіграє спеціалізація складу, чи призначений він для зберігання продовольчих та непродовольчих товарів, чи застосовується для зберігання небезпечних видів вантажів: токсичних і легкозаймистих. Складські приміщення загального призначення поділяються на відкриті (майданчики, платформи), напівзакриті (навіси) й закриті (опалювальні та неопалювальні). Основним типом складських приміщень є закриті склади.

Складські об’єкти мають бути забезпечені усіма необхідними й працездатними системами протипожежного захисту (сигналізації, оповіщення, автоматичного пожежогасіння, димо- й тепловидалення тощо) відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

У складських приміщеннях зазвичай зберігають найрізноманітніші матеріали й речовини, і розміщувати їх в тому чи іншому будинку необхідно обов’язково з урахуванням фізико-хімічних властивостей, сумісності, а також ознак однорідності речовин, що застосовуються для гасіння пожежі.

Велике значення для пожежної безпеки має правильне планування складського комплексу. При розташуванні на території декількох будівель необхідно забезпечити чіткий поділ на зони з однаковими протипожежними вимогами. Будівлі, де зберігаються матеріали з підвищеною небезпекою, розташовують з підвітряного боку щодо інших будівель. Необхідно, щоб між складськими приміщеннями були протипожежні розриви відповідно до встановлених норм.

Зберігання матеріалів на складі має відповідати чинним вимогам пожежонебезпеки складських приміщень. Умови та можливість сумісного зберігання небезпечних та особливо небезпечних речовин і матеріалів повинні визначатися згідно з ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». Класи, підкласи та категорії таких речовин повинні визначатися згідно з ДСТУ 4500-3:2008 «Вантажі небезпечні. Класифікація» і вказуватися в нормативних і супровідних документах на речовини й матеріали. Небезпечні та особливо небезпечні речовини та матеріали мають зберігатися в окремо розташованих складах I і II ступенів вогнестійкості.

Неприпустиме спільне зберігання в одній секції з каучуком або автомобільною гумою, а також ЛЗР та ГР будь-яких інших товарів і матеріалів незалежно від однорідності застосовуваних вогнегасних речовин.

У складських будинках усі операції, пов’язані з розкриттям тари, розфасуванням продукції, перевіркою справності та дрібним ремонтом, приготуванням робочих сумішей вогненебезпечних рідин та іншими подібними до цих роботами, мають здійснюватися у відокремлених приміщеннях.

У складських приміщеннях, розташованих у будинках будь-якого ступеня вогнестійкості, допускається виконувати стелажі з горючих матеріалів заввишки не більш ніж 3 м із забезпеченням проходів між стінами й стелажами завширшки не менш ніж 1 метр. За відсутності приладів опалення стелажі можуть встановлюватись упритул до стін. Конструкції стелажів (у тому числі полиці) заввишки більш ніж 3 м мають виконуватися з негорючих матеріалів.

У разі застосування безстелажного способу зберігання, матеріали треба укладати у штабелі. Навпроти дверних отворів необхідно залишати проходи, які дорівнюють ширині дверей, але не менше одного метра. Якщо склад понад 10 м завширшки, посередині нього влаштовується поздовжній прохід не менш ніж 2 м завширшки. Ширина проходів між штабелями має бути не менше одного метра.

Ширина проходів та місця штабельного зберігання мають позначатися обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які добре видно. Відстань між стінами та штабелями повинна бути не менш ніж 0,8 метра.

Складські приміщення (відсіки), розташовані у підвальних або цокольних поверхах, повинні мати люки чи вікна розміром 0,9х1,2 м з приямками (для випускання диму у разі пожежі). За неможливості влаштування вікон, правила пожежної безпеки дозволяють обладнання цих приміщень системою димовидалення.

У складських приміщеннях дозволяється розміщувати лише робочі місця комірників (обліковців, відбракувальників, товарознавців) з огородженням їх заскленими перегородками з негорючих матеріалів заввишки не менш ніж 1,8 м, які не повинні перешкоджати евакуації людей та матеріальних цінностей.

Дерев’яні конструкції будинків та навісів складів мають бути оброблені вогнезахисними засобами, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.

Для обігріву складських приміщень має застосовуватися централізоване опалення. Експлуатація обігрівальних приладів з відкритим нагрівальним елементом суворо забороняється.

Освітлювальні прилади на складах розташовуються над простором, вільним від стелажів. Неприпустиме розташування освітлювальних приладів на стелажах. Автомати для відімкнення освітлення мають влаштовуватися поза складськими приміщеннями на металевих стійках або стінах з негорючих матеріалів.

Окремі специфічні вимоги є для складів твердого палива, паливо-мастильних матеріалів, ЛЗР і ГР, горючих газів, хімічних речовин, лісоматеріалів, зерна, іншої сільськогосподарської продукції, вибухонебезпечних речовин, піротехнічних виробів тощо. Ці вимоги відображені у відповідних нормативно-правових актах для зазначених категорій складів.

 

Анатолій РОЖКОВ,

експерт з питань пожежної

та техногенної безпеки

Джерело:  https://ns-plus.com.ua/2020/01/10/osnovni-napryamy-zabezpechennya-pozhezhnoyi-bezpeky-na-skladah/