Згідно зі статтею 55 Кодексу цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки суб’єкта господарювання покладається на власників та керівників таких суб’єктів господарювання. Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств та об’єктів

У свою чергу пожежна безпека забезпечується шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на запобігання пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих збитків і зменшення негативних екологічних наслідків у випадку їх виникнення, створення умов для термінового виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожежі.

Ефективне забезпечення пожежної безпеки на будь-якому об’єкті неможливе без розробки та впровадження відповідної якісної документації, яку, в першу чергу, аналізують під час проведення перевірок. Розглянемо перелік основних документів з питань пожежної безпеки для кожного підприємства.

 

Документи щодо ідентифікації та загальних характеристик обєкта

До таких документів належать:

 • акт (декларація, сертифікат) введення об’єкту в експлуатацію;
 • договір (договори) оренди (у разі оренди) з визначеними правами та обов’язками орендаря та орендодавця щодо забезпечення пожежної безпеки та відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки на об’єкті оренди;
 • проектна документація на об’єкт;
 • декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, зареєстрована відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 440 (зі змінами й доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 № 311, від 14.02.2018 № 80);
 • документація про визначення категорій щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також класів зон згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення і для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.

 

Документи щодо встановлення протипожежного режиму

Згідно з п. 3 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні, на кожному об’єкті відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) повинен бути встановлений протипожежний режим, який містить:

 • порядок утримання шляхів евакуації;
 • визначення спеціальних місць для куріння;
 • порядок застосування відкритого вогню;
 • порядок використання побутових нагрівальних приладів;
 • порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;
 • правила проїзду та стоянки транспортних засобів;
 • місця для зберігання і допустиму кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, що можуть одночасно знаходитися у приміщеннях і на території;
 • порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та ганчір’я, очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень;
 • порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі;
 • порядок огляду й зачинення приміщень після завершення роботи;
 • порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення;
 • порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту;
 • порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;
 • порядок збирання членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони та посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні;
 • порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного устаткування, вимкнення ліфтів, підіймачів, вентиляційних установок, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки.

 

Також мають бути розроблені та затверджені керівником об’єкта або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки для кожного приміщення об’єкта, окрема інструкція для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових), в якій необхідно визначити їхні обов’язки щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму, огляду території та приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту, а також указати, хто з посадових осіб об’єкта має бути викликаний у нічний час у разі пожежі. Додатково (за потреби) можуть бути розроблені інструкції для окремих видів пожежо- та вибухопожежонебезпечних робіт (вогневих, фарбувальних тощо).

Інструкції про заходи пожежної безпеки не потрібно розробляти для душових, басейнів, мийних, умивалень та санвузлів, а також для коридорів та вестибюлів.

 

Документи щодо визначення відповідальних осіб та їхніх обов’язків

Це такі документи:

 • наказ (накази) про призначення відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту;
 • обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту передбачені у посадових інструкціях, обов’язках, положеннях про підрозділ.

 

Документація щодо вивчення правил пожежної безпеки, проходження спеціального навчання

До цих документів належать:

 • наказ про порядок проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки;
 • журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
 • програми проведення інструктажів (вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий), програми навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки та програми спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум), затверджені керівником об’єкта;
 • посвідчення та протоколи (витяги з протоколів) про проходження навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки (посадових осіб), про проходження навчання спеціального (пожежно-технічного мінімуму) – для осіб, які прийняті на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою.

 

Документація щодо пожежної безпеки електричних та інженерних мереж, речовин та матеріалів, що застосовуються

Це такі документи:

 • технічний звіт (звіти) з протоколами заміру опору ізоляції й перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок;
 • журнал перевірок теплових мереж;
 • журнал очищення димоходів та печей (за їх наявності);
 • документація щодо обробляння засобами вогнезахисту дерев’яних елементів, інших конструкцій будинків та експлуатації вогнезахисного покриву (за наявності вогнезахисного обробляння);
 • протоколи іспитів матеріалів (покриття підлог, оздоблювальні матеріали на шляхах евакуації тощо) на показники пожежної небезпеки.

 

Документація щодо систем протипожежного захисту та первинних засобів пожежогасіння

Мають бути розроблені та вестися такі документи:

 • затверджений розрахунок визначення необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння окремо для кожного поверху та приміщення;
 • договір з пунктом технічного обслуговування вогнегасників (ПТОВ);
 • журнал обліку вогнегасників на об’єкті;
 • журнал обліку перевірок джерел зовнішнього протипожежного водопостачання;
 • журнал обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів;
 • акти введення в експлуатацію (оцінки відповідності) систем протипожежного захисту (пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, димовидалення, оповіщення про пожежу тощо);
 • договори на технічне обслуговування систем протипожежного захисту;
 • паспорти на вогнегасники, сертифікати на продукцію протипожежного призначення, копії ліцензій підрядних організацій тощо.

 

Документація щодо дій у разі пожежі

Мають бути такі документи:

 • плани евакуації на випадок пожежі;
 • інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не менше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх залучених працівників (для об’єктів з масовим перебуванням людей);
 • порядок відмикання електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту), зупинення транспортувальних пристроїв, агрегатів, апаратів, перекриття сировинних, газових, парових та водяних комунікацій, зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимового захисту) та здійснення інших заходів, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню будинку;
 • документи щодо створення, функціонування та дій добровільної пожежної дружини (команди), за її наявності;
 • список посадових осіб об’єкта із зазначенням їхніх місць проживання, службових, домашніх (мобільних) телефонів, який має бути в охорони;
 • таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів, вивішені у приміщеннях на видимих місцях біля телефонів.

 

Отже, розглянули основний перелік необхідних об’єктових документів. Можуть надаватися й інші документи стосовно забезпечення пожежної безпеки. До номенклатури справ канцелярії  необхідно включити справу (справи) документації з питань пожежної безпеки, де розмістити вищезазначені документи, а також  акти перевірок, приписи, листування з органами державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки тощо.

 

Анатолій РОЖКОВ, експерт з питань пожежної та техногенної безпеки

Джерело:  https://ns-plus.com.ua/2019/04/18/osnovna-ob-yektova-dokumentatsiya-z-pytan-pozhezhnoyi-bezpeky/